Có 1 kết quả:

cǎi mián jī

1/1

cǎi mián jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cotton picker