Có 1 kết quả:

cǎi yàng

1/1

cǎi yàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

lấy mẫu, thử

Từ điển Trung-Anh

sampling