Có 1 kết quả:

cǎi yàng lǜ

1/1

cǎi yàng lǜ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sampling rate