Có 1 kết quả:

cǎi kuàng

1/1

cǎi kuàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

khai khoáng, khai mỏ, đào mỏ

Từ điển Trung-Anh

mining