Có 1 kết quả:

cǎi zhǒng

1/1

cǎi zhǒng

phồn thể

Từ điển phổ thông

lựa chọn hạt giống

Từ điển Trung-Anh

seed collecting