Có 1 kết quả:

cǎi zhī

1/1

cǎi zhī

phồn thể

Từ điển phổ thông

cạo mủ cây, lấy nhựa cây

Từ điển Trung-Anh

tree tapping