Có 1 kết quả:

cǎi mǎi

1/1

cǎi mǎi

phồn thể

Từ điển phổ thông

mua, tậu, sắm

Từ điển Trung-Anh

(1) purchase
(2) buy