Có 1 kết quả:

cǎi gòu yuán

1/1

cǎi gòu yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) buyer
(2) purchasing agent