Có 1 kết quả:

cǎi lù

1/1

cǎi lù

phồn thể

Từ điển phổ thông

thu thập và ghi chép

Từ điển Trung-Anh

collect and record