Có 1 kết quả:

tàn shāng

1/1

tàn shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to inspect for damage
(2) flaw detection
(3) metal crack detection