Có 1 kết quả:

tàn shāng qì

1/1

tàn shāng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

metal crack detector