Có 1 kết quả:

tàn tīng

1/1

tàn tīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make inquiries
(2) to try to find out
(3) to pry