Có 1 kết quả:

tàn tóu

1/1

tàn tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to extend one's head (out or into)
(2) a probe
(3) detector
(4) search unit