Có 1 kết quả:

tàn zi

1/1

tàn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intelligence gatherer
(2) spy
(3) detective
(4) scout
(5) sound (medical instrument)
(6) long and narrow probing and sampling utensil

Một số bài thơ có sử dụng