Có 1 kết quả:

tàn chǐ

1/1

tàn chǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dipstick
(2) measuring rod