Có 1 kết quả:

tàn gē

1/1

tàn gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tango (dance) (loanword)