Có 1 kết quả:

tàn yuè

1/1

tàn yuè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lunar exploration

Một số bài thơ có sử dụng