Có 1 kết quả:

tàn kuàng

1/1

tàn kuàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to prospect
(2) to dig for coal or minerals