Có 1 kết quả:

tàn kuàng zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) prospector
(2) person exploring for minerals