Có 1 kết quả:

tàn suǒ xìng

1/1

tàn suǒ xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

exploratory