Có 1 kết quả:

tàn qīn

1/1

tàn qīn

phồn thể

Từ điển phổ thông

về thăm nhà, về thăm quê

Từ điển Trung-Anh

to go home to visit one's family