Có 1 kết quả:

tàn xún

1/1

tàn xún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to inquire into
(2) to ask after