Có 1 kết quả:

tàn fǎng

1/1

tàn fǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seek by inquiry or search
(2) to call on
(3) to visit