Có 1 kết quả:

tàn mǎ

1/1

tàn mǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mounted scout (arch.)

Một số bài thơ có sử dụng