Có 1 kết quả:

tàn mǎ

1/1

tàn mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mounted scout (arch.)