Có 1 kết quả:

jiē dān

1/1

jiē dān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

order (for goods etc)