Có 1 kết quả:

jiē tīng

1/1

jiē tīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to answer the phone