Có 1 kết quả:

jiē jì

1/1

jiē jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to give material assistance to