Có 1 kết quả:

jiē nà

1/1

jiē nà

giản thể

Từ điển phổ thông

thu nhận, tiếp nhận, kết nạp

Từ điển Trung-Anh

to admit (to membership)