Có 1 kết quả:

jiē tīng ㄐㄧㄝ ㄊㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to answer the phone