Có 1 kết quả:

jiē chù qì

1/1

jiē chù qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

contactor