Có 1 kết quả:

jiē guò

1/1

jiē guò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take (sth proffered)