Có 1 kết quả:

jiē fēng

1/1

jiē fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to hold a welcoming dinner or reception