Có 1 kết quả:

tuī sān zǔ sì

1/1

tuī sān zǔ sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to use all sorts of excuses