Có 1 kết quả:

tuī ná

1/1

tuī ná

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tui na (form of Chinese manual therapy)