Có 1 kết quả:

tuī xǔ

1/1

tuī xǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to esteem
(2) to commend