Có 1 kết quả:

tuī xǔ ㄊㄨㄟ ㄒㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to esteem
(2) to commend