Có 1 kết quả:

tuī xuǎn

1/1

tuī xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to elect
(2) to choose
(3) to nominate