Có 1 kết quả:

cuò bàn

1/1

cuò bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to plan
(2) to administer