Có 1 kết quả:

Cuò qín

1/1

Cuò qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Coqen county in Ngari prefecture, Tibet, Tibetan: Mtsho chen rdzong