Có 1 kết quả:

Cuò qín xiàn ㄘㄨㄛˋ ㄑㄧㄣˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Coqen county in Ngari prefecture, Tibet, Tibetan: Mtsho chen rdzong