Có 1 kết quả:

Cuò qín xiàn

1/1

Cuò qín xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Coqen county in Ngari prefecture, Tibet, Tibetan: Mtsho chen rdzong