Có 1 kết quả:

cuò shǒu bù jí

1/1

cuò shǒu bù jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

no time to deal with it (idiom); caught unprepared