Có 1 kết quả:

chān shuǐ

1/1

chān shuǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dilute
(2) to water down
(3) watered down