Có 1 kết quả:

tí chàng zhě

1/1

tí chàng zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) proponent
(2) advocate
(3) pioneer