Có 1 kết quả:

tí shēng

1/1

tí shēng

giản thể

Từ điển phổ thông

thăng tiến, thăng chức, thăng cấp

Từ điển Trung-Anh

(1) to promote
(2) to upgrade