Có 1 kết quả:

Tí mǔ · Luó bīn sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tim Robbins (1958-), American actor, director, activist and musician