Có 1 kết quả:

Tí mó tài qián shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

First epistle of St Paul to Timothy