Có 1 kết quả:

tí liàn

1/1

tí liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to extract (ore, minerals etc)
(2) to refine
(3) to purify
(4) to process