Có 1 kết quả:

tí shì chéng duì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to present (a draft) for acceptance (commerce)