Có 1 kết quả:

tí chēng yǔ

1/1

tí chēng yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

epistolary formula used at the head of a letter